[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นางอัมพร ยงเสมอ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางอำนวย ไชยคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
Click ดูประวัติ
นางผ่องพรรณ วงศ์กระบากถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นป. 1
Click ดูประวัติ
นางจิรารัตน์ ศรีด้วง
ครู
ครูที่ปรึกษาชั้นม.1
Click ดูประวัติ
นางสาวประไพพักตร์ แสงอ่อน
ครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ป.4-6
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป