[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางละมุด นันทสมบูรณ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางผ่องพรรณ วงศ์กระบากถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Click ดูประวัติ
นายสมชาย มะรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นางนงรัก วิริยะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Click ดูประวัติ
นางสาวปราญชรี นนตรี
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Click ดูประวัติ
นายเรวัตร อินมณเทียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นายศุภรัตน์ บุญคุ้ม
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Click ดูประวัติ
นางสาวอรัญญา บูรณะกิติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นางสาวอรอนงค์ สีคังไพ
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป