[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางลิยดา สารทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางผ่องพรรณ วงศ์กระบากถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Click ดูประวัติ
นายสมชาย มะรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Click ดูประวัติ
นายวิเชษ ไชยรินทร
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นายเรวัตร อินมณเทียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นางสาวอรอนงค์ สีคังไพ
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นายบุญเรือง ศรีเมือง
นักการภารโรง
ดูแลบริบททั่วไปของโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายศุภรัตน์ บุญคุ้ม
ครู
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป